Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Gündem Konusu : Kısa Numara Tahsis Talepleri (YEŞİLAY - 192) (YEDAM - 115)

KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı ve 31’inci maddeleri, 27.06.2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Numaralandırma Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi ile ekinde yer alan Ek A-5 (Kısa Numaralar) hükümleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden;