Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 27)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantısında; ekteki Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın kabul edilerek Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine,

Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar