Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


MADDE 1

Sayıştaya ait dolu ve boş kadrolarda ekli cetvellerde gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 62 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca karar verilmiştir.

MADDE 2

Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Karar hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.