Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


MADDE 1

(1) 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 62 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince;

a) Pozisyon unvanı ve sayıları aşağıdaki cetvelde belirtilen; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ihdas edilmiş olan mevcut 42 adet sözleşmeli personel pozisyonuna ilave olarak 10 adet Büro Personeli ile 5 adet Teknisyen pozisyonunun ihdasına,