Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2019 YILI İÇİN BORSA ŞİRKETLERİNİN II-17.1 SAYILI “KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ” UYARINCA DAHİL OLDUKLARI GRUPLAR HAKKINDA DUYURU

Kurulumuzun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin (II-17.1 sayılı Tebliğ, Tebliğ) uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmede; Tebliğ kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gören halka açık ortaklıkların (Borsa Şirketleri), sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak 2019 yılı için dahil oldukları gruplar aşağıda yer almaktadır:

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.