Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Kurulumuzun i-SPK.52.4.s (12/03/2019 tarihli ve 16/347 s.k.) sayılı İlke Kararı ile “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”’e (Rehber) eklenen 4.7. nolu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki esaslar belirlenmiştir:

i) Rehber’in 4.7. nolu maddesinde getirilen sınırlamalar kapsamında oluşabilecek fon portföy yapısı değişiklikleri göz önüne alınarak fon karşılaştırma ölçütlerinde/eşik değerlerinde kurucular tarafından gerekli görülmesi durumunda değişiklik yapılabilir. Bu kapsamda, fon izahname ve yatırımcı bilgi formlarında yapılan karşılaştırma ölçütü/eşik değer değişikleri ilgili düzenlemelerde yer alan ilan ve tescil işlemleri yerine getirilerek yürürlüğe konur.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.