Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


-KARAR-

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 28/11/2018 tarihli yazıda aynen; "26 Ekim 2018 tarihli ve 30577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18/10/2018 tarihli, 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 47. maddesinin birinci fıkrasında;

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.