Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü)

Sayı: 16700543-140[18-515-53]-E.55696

Konu: Noter Harcı Hk.

İlgi: 21/05/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Almanya mukimi firmadan yatırım teşvik belgesi kapsamında halı dokuma tezgahı ithal edileceği, anlaşma gereği satıcı firmayla noter huzurunda mülkiyeti muhafaza sözleşmesi imzalanacağı belirtilerek söz konusu makine ve teçhizat alımı için noterde yapılacak sözleşmenin noter harcından muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.