Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü)

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Özel Sağlık Hastanesi A.Ş. ile … Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü kazanmış olan … arasında öğrenimini bitirdikten sonra hastanelerinde çalışması şartıyla burs verilmesi ile ilgili olarak "Karşılıklı Burs ve Zorunlu Hizmet Sözleşmesi" imzalandığı ve bunun karşılığında eğitim giderlerinin karşılanacağı belirtilerek kendisine burs verildiği, burs ödemelerinin bizzat öğrenciye yapıldığı belirtilerek, söz konusu sözleşmenin damga vergisi ve noter harcından istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.