Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


NEVŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: Sema Gösterilerinde Katma Değer Vergisi Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizce turizm amaçlı sema gösterisi organize edildiği ve yapılan hizmet karşılığında acentalara fatura düzenlendiği, verilen söz konusu hizmet nedeniyle uygulanacak KDV oranına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.