Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 27575268-105[177-2018-605]-E.285882

Konu: Defter tutma ve sınıf değiştirme

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, lokanta işletmeciliği ve bazen de ihale ile kamu sektörüne inşaat taahhüt işi yaptığınız ve ikinci sınıf tüccar olarak işletme defteri tuttuğunuz, 2018 yılı Ekim ayı sonu itibariyle inşaat taahhüt işinden …-TL ve lokanta faaliyetinden …-TL gelirinizin bulunduğundan bahisle;