Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Konu: Organize sanayi bölgesi büyüme alanlarından satın alınan arazilerin OSB'ye devri.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda 05.12.2012 tarih ve … kayıt numaralı mukteza talebiniz ile şirketiniz adına kayıtlı OSB arazilerinin devrinin katma değer vergisi (KDV)'nden müstesna olup olmayacağına dair görüş istendiğini, söz konusu mukteza talebinde belirtilen OSB arazilerinin tamamının 1997 yılında iktisap edilen arazilerden oluştuğunu, 2012 yılında … ile yaptığınız protokol çerçevesinde söz konusu arazilerin bu yılın sonuna kadar tamamen ya da kısmen OSB tüzel kişiliğine devredileceğini, belirtilen mukteza talebinizde … ile akdedilen protokolün imzalandığı tarih itibarıyla mevcut olan araziler belirtilmek suretiyle görüş istendiğini, tarafınıza verilen 06.08.2013 tarihli ve … sayılı muktezada gayrimenkul ticareti yapmıyor olmanız şartıyla OSB arazilerinin OSB tüzel kişiliğine devir işleminin KDV Kanununun 17/4-r maddesi uyarınca KDV'den istisna olacağının belirtildiği ifade edilmektedir.