Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Konu: Üçüncü firmalardan alınan baskı basım hizmetinin müşterilere fatura edilmesinde tevkifat.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, faaliyetiniz çerçevesinde muhtelif kurumlardan sipariş alınan broşür, el ilanı, digital fibermark baskı vb. işlerinin fiilen başka firmalardan temin edilerek müşterilerinize teslim edildiği belirtilerek, alt şirketler tarafından firmanıza ve firmanız tarafından da 5018 Sayılı Kanun kapsamında olmayan vakıf üniversitelerine verilecek olan baskı basım işlerine ilişkin olarak KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.