Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Konu: Yerli ve yabancı havayolu şirketlerine verilen acentelik hizmeti.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinin Türkiye'de acenteliğini yaptığınız belirtilerek, acenteliğini yaptığınız hava yolu şirketleri tarafından işletilen hava taşıtlarına hava limanlarında muhatapları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin faturaların doğrudan şirketinize düzenlenmesi ve faturada hizmet verilen hava taşıtı ve sefere ilişkin tanıtıcı bilgilerin yer alması durumunda, bu işlemin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (13/b) maddesi kapsamında KDV den istisna olup olmayacağı sorulmaktadır.