Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Konu: Motorsuz yüzer platform tesliminin 13/a kapsamında KDV istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; su altı inşaatları, iskele inşaatları, enkaz kaldırma, gemi kurtarma, su altı survey hizmetleri, şamandıra ve deniz terminalleri montaj-demontaj bakım ve onarım faaliyetleri ile iştigal ettiğiniz belirtilerek, deniz inşaatlarında kullanılmak üzere firmanızca sipariş yolu ile inşa ettirilecek ve hak ediş usulü ödemeleri yapılacak motorsuz yüzer platformun KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında KDV'den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.