Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Konu: Kolektif şirket adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydının şirket ortaklarıs adına tescil edilmesi durumunda GVK ve KDV yönünden ne gibi işlem yapılacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin eski unvanı olan " … " adına kayıtlı taşınmaz varken, şirketin 29/05/1986 tarihinde feshedilerek kapatıldığı; açılan davada Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesince şirket üzerindeki taşınmazın şirket ortaklarından … , … , … , adına şirketin ihyasına karar verildiği, söz konusu kararın 05/03/2013 tarihinde tescil edildiği ve şirketin yeniden ihya edildiği belirtilerek taşınmazın davacı şirket ortakları adına tapu kaydının yapılması durumunda fatura kesilip kesilmeyeceği, KDV ödenip ödenmeyeceği ile taşınmazın alış bedeli ile satış bedeli arasında doğan farkın vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.