Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Konu: Gayrimenkul satışlarında KDV uygulaması.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; gayrimenkul satışlarında düzenlenecek faturada, tapuda gösterilen bedelin KDV dahil tutar olarak mı, yoksa KDV matrahı olarak kabul edilip bu bedel üzerinden ayrıca KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.