Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: Kamyona vinç veya beton pompası monte edilip finansal kiralamaya konu edilmesinin KDV Kanunu karşısındaki durumu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, gümrük tarife istatistik pozisyon cetvelinin 84.26.91 pozisyonunda yer alan (kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar) vinçlerin ve 84.13.40 pozisyonunda yer alan beton pompalarının kamyon üzerine monte edilmek suretiyle finansal kiralamaya konu edilmesi halinde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.