Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 41931384-140[123-2018-10]-E.39471

Konu: Kooperatife ait taşınmazların devrinde harç istisnası

İlgi: 07/06/2018 tarihli ve 7350767509 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Vergi Dairesinin … vergi kimlik numaralı mükellefi olan tasfiye halindeki Kooperatifinize ait .. ili, … ilçesi, … Mahallesi, … parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazlar, … parselde kayıtlı ana taşınmaz (… bağımsız bölüm numaralı işyeri, … bağımsız bölüm numaralı lokal, … bağımsız bölüm numaralı misafirhane, … bağımsız bölüm numaralı soğuk hava deposu nitelikli taşınmazlar) ile … parselde kayıtlı ana taşınmazın (… bağımsız bölüm numaralı dükkan)] … tarihli genel kurul toplantı tutanağı ile … Derneği'ne bedelsiz devredilmesine karar verildiği, söz konusu devir işlemine istinaden tapuda yapılacak tescil işlemlerinin Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi kapsamında harçtan müstesna tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.