Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 41931384-140[57-2018-6]-E.38510

Konu: Cins değişikliği harcı

İlgi: 13/03/2018 tarihli ve 27368 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Sakarya ili, Akyazı ilçesi, … Mahallesi (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince 2004 yılında köy tüzel kişiliğini kaybeden) … ada, … parsel numaralı 22.168 metrekare tarlayı Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) satın aldığınız, satın alınan tarla üzerinde üç adet çelik depo, bir adet prefabrik idari bina, bir adet iki katlı betonarme lojman, üç adet çelik silo, bir adet çelik pompalı lift, bir adet çelik elavatör ve kantar bulunduğu, 2013 yılında tarla üzerine bir adet depo inşa ettiğiniz, satın alınan tarla üzerindeki herbir bağımsız bölüm için cins değişikliği talebinde bulunduğunuz, 2013 yılında yapılan depo dışındaki bağımsız bölümlerin TMO tarafından 1998 yılında köy tüzel kişiliği kaybedilmeden önce yapıldığından ve daha önce tapuda cins değişikliği işlemi yapılmadığından bahisle tapuda yapılacak cins değişikliği işleminin harca tabi olup olmadığı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.