Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 46480499-140.04.01[2017/708]-77727

Konu: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Göre Harçlar Kanunu Uygulamaları

İlgi: 07/12/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden, 6306 sayılı Kanun kapsamında "riskli yapı"olarak tespit edilen … ili, … İlçesi, … Mahallesi, … pafta, … ada, … ve … parsellerde kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin olarak hak sahibi malikler ile şirketiniz arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı belirtilerek, yapılan bu sözleşmeye istinaden söz konusu taşınmazların hak sahibi maliklerden şirketiniz adına tapu devri yapılırken tapu harcı ve döner sermaye ücreti ödenip ödenmeyeceği ile bu taşınmazlar üzerinde yapılacak olan 6 bağımsız bölümden ikisinin sözleşmede adı geçen şahıslara devir işleminin tapu harcından istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.