Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı : 51421814-180-E.66772 12.09.2018

Konu : Makine ve teçhizat alımında kullanılan kredilerde BSMV istisnası

İlgi : … tarihli ve … sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin yatırım teşvik belgesi ile .. ili .. ilçesi … mevkiinde … MW kurulu güce sahip olacak jeotermal santral yatırımı yaptığı, yatırım kapsamında ilgili finans kurumundan yatırım kredisi kullanıldığı, kredinin ilk diliminin 06.06.2017 tarihinde kullanılmış olduğu, tüm istenen belge ve bilgilerle birlikte makina ve teçhizat alımına ilişkin satış faturalarının da bankaya ibraz edildiği, yatırımlarda kullanılan kredilerin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) istisnasına tabi olacağını düzenleyen 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğine istinaden BSMV istisnasından yararlanma talebinizin bankaya ibraz ettiğiniz satış faturalarının kredi kullanım tarihine nazaran 8 gün öncesi tarihli olduğu gerekçesiyle banka tarafından yerine getirilmediği belirtilerek BSMV istisnasından yararlanıp yararlanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.