Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 58889402-105-100362

Konu: Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Belge Düzeni [Mük. 257. Mad.2016/127-1073]-

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Belediyesinin %99,98 ortaklığı bulunan … A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olduğunuz ve … Belediyesi sınırları içerisinde ulaşımın sağlanması alanında faaliyet gösterdiğiniz, bu amaçla merkez ve diğer tüm ilçelerde taşıma belgeli mükellef olan kişilerle sözleşme yaptığınız ve hizmetin bu mükellefler tarafından yerine getirildiği, kurulan kart sistemi ile nihai tüketicilerin kart istasyonlarında doldurdukları kartlara ait ulaşım bedellerinin şirketinizin banka havuz hesabında toplanarak ulaşım hizmeti sağlayan mükelleflere, hakediş bedellerinin ödenmesi safhasında %7 oranında kesinti yapılmak suretiyle %93 oranında ödeme yapıldığı, bu işlemin hem bir noktadan bir noktaya taşıma belgesi olan hem de … Belediye Meclisince şirketinize verilen ulaştırma hizmet yetkisi dahilinde şehir içi duraklı (halk) otobüsleri ile hizmet veren ve sisteme dahil diğer mükelleflere de uygulandığı belirtilerek, belge düzeni ve Ba-Bs bildirim formlarına ilişkin olarak ne şekilde işlem yapacağınızın bildirilmesi istenilmektedir.