Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Ekli “Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü”nün yürürlüğe konulmasına, 6493 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam