Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


03.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 13 ve 16’ncı maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 22.06.2021 tarihli 94’üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Metin YENER Sayıştay Başkanlığına seçilmiştir.