Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1368 (2001), 1373 (2001) ve 1386 (2001) sayılı kararları çerçevesinde ve 5 Aralık 2001 tarihli Bonn Konferansı sonuçlan uyarınca, Afganistan Hükümetinin güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve kendi güvenlik kabiliyetlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla 2001 yılında Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (İSAF) oluşturulmuş; 2003 yılında bu Kuvvetin sorumluluk alanı 1510 (2003) sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararıyla Kabil’in ötesine genişletilerek, stratejik komuta, kontrol ve eşgüdümü Kuzey Atlantik Konseyinin 16 Nisan 2003 tarihli Kararıyla NATO tarafından üstlenilmiştir.