Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 17)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Tebliğin adı 19/11/2016 tarihli ve 29893 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/6 sayılı Tebliğle "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" şeklinde değiştirilmiştir.
19/11/2016 tarihli ve 29893 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile, Tebliğde geçen “çek numarası” ifadeleri “seri numarası” olarak değiştirilmiştir.