Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 2)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının a, b, c, d, e, f ve g bentlerinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüş, aynı maddenin son fıkrasında da "…Bu maddedeki para cezası miktarları her yıl 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesi hükümleri uyarınca artırılır" hükmüne yer verilmiştir. Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesinde ise "…Kanunlardaki para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır" hükmü yer almaktadır.