Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


İşyeri : Vakıflar Genel Müdürlüğü (İstanbul 1. ve 2. Bölge Müdürlükleri)

Milli Müdafaa Cad. No:20 Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No : 1097343.034, 1260818.034

Tespiti isteyen : İşveren

İnceleme : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 1097343.034 SGK sicil no’lu İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ve 1260818.034 SGK sicil no’lu İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü unvanlı işyerlerinde fiilen yapılan işin vakıf hizmetleri kapsamında yürütülen büro faaliyetlerine yönelik olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.