Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Henüz yürürlüğe girmemiş bir sürüm görüntülüyorsunuz. Sürümleri sağ tarafta yer alan zaman çizelgesinden inceleyebilirsiniz.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Kapsam

MADDE 1

(1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

GTİP Eşyanın Tanımı
3501.10.90.00.00 Diğer kazeinler
3501.90.90.00.11 Sodyum kazeinat
3501.90.90.00.19 Diğerleri
3502.20.91.00.00 Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde)
3502.20.99.00.00 Diğerleri
3504.00.10.00.00 Bu faslın 1 no'lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri
3504.00.90.00.19 Diğerleri