Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Uygulama Talimatının amacı, Merkezi Olmayan Nakit Yönetimi depolarının açılış, çalışma ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Uygulama Talimatı, Merkezi Olmayan Nakit Yönetimi depolarında gerçekleştirilen iş ve işlemleri kapsamaktadır.