Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Henüz yürürlüğe girmemiş bir sürüm görüntülüyorsunuz. Sürümleri sağ tarafta yer alan zaman çizelgesinden inceleyebilirsiniz.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1/12/202 i tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için üç milyon Türk Lirası, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları İçin beş milyon Türk Lirası ve elektronik para kuruluşları için onüç milyon Türk Lirası olarak belirlenen ve 2023 yılında yapılan güncelleme kapsamında mevcut durum itibarıyla sırasıyla yedi milyon Türk Lirası, onbeş milyon Türk Lirası ve kırkbir milyon Türk Lirası olarak uygulanan asgarî özkaynak yükümlülüğü tutarları, sırasıyla on milyon Türk Lirası, yirmi milyon Türk Lirası ve ellibeş milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.