Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazların “Satış” yöntemi ve “Açık Artırma” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen gerçekleştirilen ihaleler sonucu İhale Komisyonlarınca;

“1- Kütahya ili, Merkez ilçesi, Parmakören Mahallesi, 4109 ada, 1 parseldeki 6,679,93 m2 yüzölçümlü taşınmazın en yüksek teklifi veren Kamil YAŞAR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde 752,000.- TL bedel ile satılmasına, Kamil YAŞAR’ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, en yüksek ikinci teklifi veren Fikret DURSUN’a 750.000.- TL bedel ile satılmasına, Fikret DURSUN’un satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, en yüksek üçüncü teklifi veren Bahattin GÜMÜŞ’e 660.000.- TL bedel ile satılmasına, Bahattin GÜMÜŞ'ün satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerim yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.