Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazların “Satış” yöntemi ve “Açık Artırma” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen gerçekleştirilen ihaleler sonucu İhale Komisyonlarınca;

“1- Kütahya ili, Merkez ilçesi, Parmakören Mahallesi, 4112 ada, 2 parseldeki 853,57 m2 yüzölçümlü taşınmazın en yüksek teklifi veren Mehmet Ali ÇELİK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde 170,000.- TL bedel ile satılmasına, Mehmet Ali ÇELİK’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, en yüksek ikinci teklifi veren Ali Emre ŞERAFETTİNOĞLU’na 165.000.- TL bedel ile satılmasına, Ali Emre ŞERAFETTİNOĞLU'nun satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, en yüksek üçüncü teklifi veren Çetka Yapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Danışmanlık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.ye 160.000.- TL bedel ile satılmasına, Çetka Yapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Danışmanlık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.