Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Münfesih Tekel İşletmesi Genel Müdürlüğü (Sümer Holding A.Ş.) adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Manisa ili, Demirci ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 2111 ada; 5 parsel numaralı 249,81 m2’nin (1800/2400), 7 parsel numaralı 315,11 m2’nin (324/2400), 10 parsel numaralı 387,89 m2’nin (1800/2400), 11 parsel numaralı 320,82 m2’nm (1800/2400), 12 parsel numaralı 307,56 m2’nin (1330/2400) hisseleri toplamı 931,88 m2 yüzölçümlü taşınmazların özelleştirilmesini teminen 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulamak suretiyle, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale sonucunda, ihale komisyonunca verilen;