Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına kayıtlı; Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Asarağaç Mahallesi, 286 ada, 12 parsel numaralı 1.088,71 m2 yüzölçümlü taşınmazın 57067/108871 hissesinin (570,67 m2) 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale sonucunda;