Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


28/12/1993 tarihli ve 3958 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ve 15/3/1994 tarihli ve 94/5434 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip, 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmesinin (Ramsar) 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile 30/1/2002 tarihli ve 24656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddeleri uyarınca uluslararası listeye dahil edilerek koruma altına alınan Yumurtalık Lagünü (Ek-1), Meke Maarı (Ek-2) ve Kızören Obruğu (Ek-3) sulak alanlarını tanımlayan krokiler ile sınır koordinatları ekte verilmektedir.