Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS 1022 (Kasım 2018) “Cıvatalar-Kare başlı ve T başlı-Metrik vidalı (genel maksatlar için)” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standard, kare başlı ve T (çekiç) başlı, metrik cıvataların tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.