Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS 1026-50 (Ocak 2018) “Bağlama Elemanları - Altıköşe Kanallı ve Taçlı Somunlar - Bölüm 50: Metrik, Normal ve İnce Adımlı - Mamul Kalitesi A ve B” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standart, A mamul kalitesinde (anma vida dişi çapı 16 mm’ye kadar olan) ve B mamul kalitesinde (anma vida dişi çapı 16 mm’den büyük olan), metrik normal ve ince adımlı, vida dişi anma çapı 4 mm’den 100 mm’ye kadar olan altıköşe kanallı ve taçlı somunların tarifini, sınıflandırma ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.