Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS 1031 (Nisan 2017) “Cıvata ve Rondela Takımları-Normal Vida Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standard; mukavemet sınıfı 8.8 ila 10,9 (10,9 dâhil) olan, M2,5 ila M12 normal vida dişli ve düz oturma yüzüne sahip cıvata/vida ve düşmeyen (sabit) konik, yaylı rondela ihtiva eden vida ve rondela montaj takımlarının tarifini, sınıflandırma ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.