Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS 1143 (Ocak 2018) “İçten Yanmalı Motorlar-Dökme Demirden Piston Segmanları” standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standard, içten yanmalı motor pistonlarında kullanılan anma çapları 30 mm ila 200 mm (dâhil) olan dökme demirden imal edilen sıkıştırma segmanları ile tek parçalı yaysız yağ segmanlarını kapsar.