Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS 12435 (Mart 2016) “Altıköşe Başlı Cıvatalar, Altıköşe Somunlu-Çelik Konstrüksiyonlar İçin” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standart; çelik konstrüksiyonların cıvatalanmasında kullanılan mamul kalitesi C sınıfı olan M12 ila M30 altıköşe başlı cıvatalar için boyutları ve teknik teslimat şartlarını kapsar. Ayrıca, bu standard, kullanılacak somunları ve rondelaları da kapsar. Standardın Ek A’sında tarif edilen ilave kurallar da kabul edilebilir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.