Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS 2793 (Nisan 2017) “Tekstil-Yünlü Kumaşlar-Dış Giyimde Kullanılan-Özellikler” standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standard; dış giyimde kullanılan yünlü dokuma kumaşların tarifini, özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şeklini kapsar.