Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS 3798 (Ocak 2018) “Anahtarlar - Rakorlar ve benzerleri için - Metrik” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standard, rakor ve benzerleri için kullanılan anahtarların tanımına, sınıflandırma ve özeliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şeklini kapsar.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.