Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS 9809 (Aralık 2015) “Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar - Yanıcı Gazlar İçin” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standard, doğal gaz ve LPG ve benzeri gibi yanıcı gaz boru hatlarında kullanılan anma çapı DN 65’ten DN 300’e kadar olan dökme demirden mamul küresel vanaları kapsar.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.