Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 16983 (Aralık 2016) “Disk Biçimli Yaylar-Kalite Özellikleri-Boyutlar” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standard, disk biçimli yayların doğru işlevini sağlayan bir takım gerekleri belirler. Bunlar malzeme ve imalat işlemiyle, boyut ve yay kuvvetlerinin toleranslarıyla ve ayrıca gerilmenin bir fonksiyonu olarak disk yayların müsaade edilebilir gevşeme ve yorulma ömürleri ile ilgili asgari gerekleri içermektedir.