Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 1765 (Aralık 2016) “Lastik Hortum Takımları-Akaryakıt Doldurmak ve Boşaltmak için-Hortum Takımlarının Özellikleri” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu Standard, aromatik bileşik içeriği en fazla % 50 [v/v] olan ham petrol ve diğer sıvı petrol ürünleri de dahil olmak üzere petrol naklinde doldurma ve boşaltma amacıyla kullanılan dört tip karakteristik hortum takımını kapsar. Bu hortum takımları sıvılaştırılmış petrol gazı ve doğal gaz için uygun değildir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.