Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin - henüz yürürlüğe girmedi (Sürüm: 2)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 22568 (Aralık 1997) “Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları - Elle ve Makina ile Çalışan” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standard el ile ve makina ile çalıştırılan pafta lokmalarının genel boyutlarını kapsar. Bu boyutlar vida çapları ve adımlarına bağlı olarak verilmiş aşağıdaki boyutlardır:

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.