Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 60282-1 (Şubat 2012) “Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standard, frekansı 50 Hz ve 60 Hz olan ve beyan gerilimleri 1000 V’u aşan alternatif akım sistemlerinde bina içi veya bina dışı kullanım için tasarımlanan yüksek gerilim akım sınırlayıcı sigortalarının bütün tiplerini kapsar.