Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 14890 (Haziran 2013) “Konveyör Bantları-Genel Amaçlar İçin-Kauçuk veya Plastik Kaplanmış Tekstil Karkaslı Konveyör Bantlarının Özellikleri” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2

(1) Bu standart, düz veya oluklu rulolar üzerinde genel amaçla kullanılan kauçuk ve/veya plastik kaplanmış tekstil karkaslı konveyör bantların özelliklerini kapsar. Bu standart, ISO 21 183-1 'te tanımlanan hafif işlerde kullanılan konveyör bantları için uygun ve geçerli değildir. Bu standartta belirtilmeyen ancak imalatçı ve alıcı arasında anlaşılması gereken kurallar standardın ekindeki Ek-A'da verilmiştir. Bant alıcısının teklif isteme ile birlikte vereceği gerekli ayrıntıların listesi, standardın ekindeki Ek-B'de verilmiştir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.